Zásahová jednotka

Mezi hlavní povinnosti dobrovolných hasičů patří ochrana zdraví a majetku spoluobčanů. Tuto povinnost plní v našem sboru zásahová jednotka zařazená do kategorie JPO V (jednotka pro zásah na území zřizovatele). Účastnila se na odklízení následků povodní v roce 2002, 2006, 2009 a 2013. Každoročně zasahuje u několika především technických zásahů (viz sekce zásahy).

V současné době tvoří jednotku tito hasiči:

 • Soukup Ondřej – velitel jednotky, řidič, strojník
 • Kovářík Josef ml. – velitel družstva (zástupce velitele), řidič, strojník
 • Šupitar Josef – velitel družstva
 • Brož Václav – řidič, strojník
 • Parýzek Miroslav – řidič, strojník
 • Mára Václav – řidič, strojník
 • Kovářík Josef st. – hasič
 • Brož Josef – hasič
 • Kovářík Václav – hasič
 • Parýzek Martin – hasič
 • Čadek Lukáš – hasič