Soutěžní družstva

SOUTĚŽNÍ DRUŽSTVO MUŽŮ

Soutěžní družstvo mužů má v našem sboru dlouhou tradici. Prošli jím téměř všichni  naši členové. Dá se říci, že funguje bez přestání již několik desítek let. V současné době se družstvo pravidelně účastní okrskového kola soutěže v požárním sportu a soutěží zařazených do seriálu soutěže „O pohár hasičů okresu Písek“ (je jedním z mála, které se zúčastnilo všech 14ti ročníků). Dále se účastní nejrůznějších pohárů, memoriálů a příležitostně také soutěží Jihočeské hasičské ligy. Mezi největší úspěchy družstva patří 3. místo na okresní soutěži v roce 2006, celkové 3. místo v soutěži „O pohár hasičů okresu Písek“ z roku 2006, 2. místo v téže soutěži z roku 2011 a celkové vítězství v soutěži v roce 2009, 2010 a 2012.

Družstvo je v současné době složeno takto:

 • Hanzlík Petr (člen SDH Protivín)
 • Kovářík Josef ml.
 • Kovářík Václav
 • Mára Václav ml.
 • Schánilec Václav ml.
 • Parýzek Miroslav
 • Soukup Ondřej
 • Brož Josef
 • Šupitar Josef

SOUTĚŽNÍ DRUŽSTVO ŽEN

Soutěžní družstvo žen v minulosti několikrát v našem sboru fungovalo. To současné vzniklo v roce 2003 přechodem dívek ze žákovského družstva do ženské kategorie. Pravidelně se účastní okrskového kola soutěže v požárním sportu a soutěží zařazených do seriálu soutěží „O pohár hasičů okresu Písek“. Dále se účastní různých pohárů a memoriálů. Mezi jeho největší úspěchy patří vítězství na okresní soutěži v požárním sportu v roce 2003 a 2004, 3. místo z krajské soutěže v požárním sporu z roku 2003, celkové 2. místo v soutěži „O pohár hasičů okresu Písek“ v roce 2008 a celkové vítězství z roku 2005 a 2012 v téže soutěži.

Družstvo je v současné době složeno takto:

 • Bláhová Štěpánka
 • Bláhová Veronika
 • Strouhová Hana
 • Křiváková Tereza
 • Kulhová Iveta
 • Márová Marie
 • Brůžková Lucie (členka SDH Protivín)
 • Pavla Chumanová
 • Alena Pártlová

ODDÍL MLÁDEŽE

Oddíl mládeže působil v minulosti několikrát v našem sboru. První po roce 1989 vznikl v roce 1996. Deset let vysílal družstva jak starších tak mladších žáků do okresního kola celostátní hry Plamen. Poslední družstvo starších žáků se zúčastnilo hry Plamen, v roce 2006. Na něj navázal oddíl dorostenek, který v se zformoval z končícího družstva žáků. Ten se soutěží požárního sportu účastnil v roce 2007 a 2008. Mezi největší úspěchy mládežnických oddílů patří: 3. místo v roce 2000, 1. místo v roce 2002 a 2003 a 2. místo v roce 2006 na okresním kole hry Plamen, dále pak 3. místo z roku 2002 a 2. místo z roku 2003 na krajském kole hry Plamen a v neposlední řadě 1. místo na okresní soutěži dorostu v roce 2007 a 2008 a 3. místo na krajské soutěži dorostu v roce 2008. Současné družstvo mladých hasičů vzniklo v roce 2012. Je složeno z dětí narozených v roce 2005 až 2008. Účastní se soutěží zařazených do seriálu O pohár starosty OSH Písek.
Družstvo je v současné době složeno takto:

 • Eliášková Aneta
 • Kneblová Zuzana
 • Loudínová Mija
 • Klimešová Nikola
 • Chalupský Filip
 • Kajer Lukáš
 • Mádlová Denisa