Zásahová jednotka

Mezi hlavní povinnosti dobrovolných hasičů patří ochrana zdraví a majetku spoluobčanů. Tuto povinnost plní v našem sboru zásahová jednotka zařazená do kategorie JPO V (jednotka pro místní zásah). I přes své zařazení pomáhá dle potřeby i mimo naši obec. Účastnila se na odklízení následků povodní v roce 2002, 2006 i 2009. Každoročně zasahuje u několika především technických zásahů (viz sekce zásahy).

V současné době tvoří jednotku tito hasiči:

  • Soukup Ondřej – velitel jednotky
  • Brož Josef – velitel družstva (zástupce velitele)
  • Šupitar Josef – velitel družstva
  • Brož Václav – řidič, strojník
  • Sokol Václav – řidič, strojník
  • Miroslav Parýzek – řidič, strojník
  • Mára Václav ml. – hasič, řidič
  • Kovářík Josef st. – hasič
  • Kovářík Josef ml. – hasič
  • Kovářík Václav – hasič

Pohárovky 2018

Datum Místo
28.04.2018 13:00 Boudy
05.07.2018 13:00 Krč
14.07.2018 13:00 Zbelítov
04.08.2018 13:00 Paseky
25.08.2018 13:00 Milevsko
01.09.2018 13:00 Skály
15.09.2018 13:00 Mirotice
28.09.2018 13:00 Osek

Pořadí 2018 – ženy

Pořadí Družstvo Body

Pořadí 2018 – muži

Pořadí Družstvo Body